Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim Nedir?
Uzaktan Eğitim Nedir?
Geleneksel öğrenme – öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütme olanağı bulunmadığı durumlarda, eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasındaki iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir.

Uzaktan Eğitim, öğretmen ve öğrencinin zaman ve mekân bakımından birbirinden ayrı olduğu ortamlar üzerinde yapılandırılan uygulamaların hepsidir.

Neden Uzaktan Eğitim?

  1. Fırsat eşitliği sağlar.
  2. Kitle eğitimini kolaylaştırır.
  3. Eğitimde maliyeti düşürür, kaliteyi yükseltir.
  4. Daha zengin bir öğretim ortamı sunar.
  5. Öğrenci merkezli öğrenmeye katkı sağlar.
  6. Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar.

Uzaktan Eğitimin Tarihçesi

Uzaktan eğitim alanındaki ilk girişim 1878’de Amerika’daki Boston Gazetesi’nin mektupla steno dersleri ilanıyla başlamıştır.

1840 yılında İngiltere’de Sir Isaac Pitman’ın mektupla steno dersleri vermesi de yine uzaktan eğitim alanındaki ilk uygulamadır. 1883 yılında İngiltere ‘de “Correspondence University” nin kurulması uzaktan eğitimin önemli aşamalarından biridir. İlk olarak mektupla başlayan uzaktan eğitim, 1980’li yılların ortaları ile 1900’lü yılların başlarında telgraf, telefon, radyo ve film şeritleri gibi araçlarla desteklenmiş, televizyon ve sonrasında video ve bilgisayar iletişim sistemleri teknolojilerindeki çok hızlı gelişmeler paralelinde uygulamanın boyutları oldukça çeşitlenerek günümüze ulaşmıştır.

Dijital dönüşümle birlikte uzaktan eğitim günümüzde yaygın olarak elektronik – öğrenme (e-learning) biçiminde formal ve informal olarak uygulanmaktadır.

Türkiye’de Uzaktan Eğitim

Türkiye’de, 1927 – 1960 yılları arasında okuma yazmanın haberleşme yolu ile yaygınlaştırılması amacıyla tartışma ve öneriler oluşturulmuştur.

1933 – 1934 yıllarında mektupla öğretim kursları düzenlenmesi düşüncesiyle, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü çalışmaları ve 1960 yılında, orta dereceli meslek okulu mezunlarına üniversite olanağı sağlamak amacıyla mektupla öğretim yönteminin uygulanmasına başlanmıştır. 1961 yılında da MEB tarafından Mektupla Öğretim Merkezi (Açık Öğretim Fakültesi) kurulmuştur ve bu çalışmalar 1966 yılında Genel Müdürlük düzeyinde örgütlenerek sistem örgün ve yaygın eğitim alanında yaygınlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim alanında ilk çalışmalardan bir diğeri de 1953’ten bu yana verilen FONO dil öğretimidir. 1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezi kurulmuştur bu girişim yerini daha sonra Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu (YAYKUR)’na bırakmıştır. Ancak, bu girişim de başarılı olamamıştır. 1983 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir Açık Öğretim Fakültesi açılmıştır. Bu fakülte, uzaktan eğitim konusunda öğretim, araştırma, yayın hizmetleri vermektedir.

1980 ve 1990’lı yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Okul Radyosu ve TV Okulu örgün eğitimi desteklerken, isteyen herkese yaygın eğitim olanağı sağlamıştır. MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 1992 yılında kurulan Açıköğretim Lisesi, ortaöğrenim diploması vermektedir. Günümüzde ise, bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi uzaktan eğitim için uygun bir ortam yaratmıştır. Multi-medyanın (ses, görüntü, telefon bağlantısı) bilgisayarlarda kullanımı, iletişim teknolojisindeki gelişmeyi hızlandırması yanında eğitim amaçlı kullanıma da imkan vermiştir. Bu teknolojilerden faydalanılarak oluşturulan uzaktan eğitim programlarıyla birçok üniversitede önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde eğitim verilmektedir. Birçok özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları hizmetiçi eğitim için uzaktan eğitim yöntemini tercih etmektedirler.

USES Özellikleri

ÜCRETSİZ

MEKAN BAĞIMSIZ

ZAMAN BAĞIMSIZ

BAŞARI BELGELENDİRME

YAŞAM BOYU ÖĞRENME

FIRSAT EŞİTLİĞİ

https://uses.saglik.gov.tr/uzaktanegitim.aspx#

2 thoughts on “Uzaktan Eğitim Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir